دانلود آهنگ چه عیدی بشه امسال از مهدی مرادی

دانلود آهنگ چه عیدی بشه امسال از مهدی مرادی

چه عیدی بشه امسال چه خوشبختمو خوشحال

چه هفت سینی بچینم واسه نوروز امسال

آخه یارم تو راهه ،تمومه شهر خبردار…